Јас сум многу чувствителна личност…еве чувствувам дека можам многу да изедам денес!

Фасадите може да бидат и убави

За разлика од кај нас

Фасадите на зградите имаат неколку важни функции: заштита на елементите, енергетска ефикасност, акустична изолација. Фасадите го одредуваат визуелниот изглед на зградата. Добро дизајнирани и изработени фасади можат да го подобрат внатрешниот и надворешниот изглед на зградата и да создадат пријатна атмосфера. Ова е посебно важно во градските средини и областите каде што се градат нови објекти и каде што е важно да се поддржува квалитетниот визуелен и архитектонски стандард.  Исто како кај нас. 

Луѓето почнале да прават фасади пред многу векови. Историјата на фасадите е долга и во зависност од различни културни и географски контексти. Фасадите можат да се најдат во различни форми и стилови, што се менуваат со текот на времето и според културните и архитектонски влијанија на одредена епоха. Примери за раните форми на фасадите може да се најдат во старите градови од Месопотамија и Египет, каде што се градело со камен и тула. Во античката Грција и Рим, фасадите биле украсени со колони и скулптури, претставувајќи голем архитектонски и уметнички напредок.

Во средниот век, фасадите на црквите и катедралите во Европа биле изградени со цел да претстават религиозни сцени и симболи, со употреба на стакло и мозаици. Во ренесансата, фасадите добиле повеќе детали и уметничка изработка, со користење на мермер и различни облици на украси. Современите фасади вклучуваат употреба на нови материјали, како стакло, челик и алуминиум, и иновативни дизајни што ги зголемуваат енергетската ефикасност и урбаниот апел на зградата. 

Ви издвоив неколку убави фасади што ги има низ светов, не ставив слика од нашите фасади за да им дадам шанса на другиве да се најубави.  

 

Tags
Back to top button
Close