Јас сум од оние што трга да купи штикли и се враќа дома со патики

Дахомските амазонки биле страв и трепет

Не се закачај со женска војска

Дахомските амазонки биле жени војници кои припаѓале на воената сила на кралството Дахомеј (или Кралството Абомеј), кое се наоѓало во денешната земја Бенин, во Западна Африка. Ова кралство постоело од 17-тиот до 19-тиот век и било познато по својата силна воена моќ. Дахомските амазонки, познати и како Mino (што значи “наши мајки” на јазикот фон), биле дел од кралската војска и играле важна улога во одбраната на Дахомеј. Тие не само што биле обучени во боречки вештини, туку и имале и одговорности во управувањето на државата и во патријархалното друштво.

Амазонките биле избирани од деца, најчесто од сиромашни семејства, и обучувани со цел да го заштитат кралот, кралското семејство и кралството од внатрешни и надворешни непријатели. Тие биле добро обучени во употребата на различни видови на боеви оружја, како што се мачеви, копја, лакови и бодливи копја. Познати биле и по нивните стратегии и техники во битките, како и по својата храброст и лојалност кон кралството.

Одбраната на Дахомеј зависела од способностите и храброста на амазонките. Тие биле познати по своите силни идентитети и организирани формации, иако точните детали за нивната организација и обучување можат да бидат ограничени поради недостаток на примарни извори. Со промените во политичката ситуација и долготрајните колонизаторски напади во 19-тиот век, кралството Дахомеј и улогата на дахомските амазонки биле променети. Одбраната на кралството била скршена и воената моќ на амазонките била поразена.

Дахомските амазонки, исто како и другите делови од Кралството Дахомеј, имале улога во трансатлантската трговија со робови што се одвивала во тој период. Важно е да се разликува улогата на амазонките како членови на кралската војска и нивната улога во трговијата со робови, која била одделна од нивната воена улога. Има документирани информации дека кралството Дахомеј се вклучувало во трговијата со робови, каде што заробувањето и продажбата на робови била дел од економската активност. Во оваа трговија, исчезнувањето и продажбата на локални африкански луѓе како робови била застапена. Вакви активности се разликуваат од воената улога на амазонките. Сепак, конкретните детали и улогата на дахомските амазонки во трговијата со робови не се целосно јасни поради недостаток од извори од тоа време. Историјата на трговијата со робови е комплексна и вклучува многу различни агенти, фактори и интереси во тоа време. За да се разбере целосната слика, потребно е да се прегледаат деталните историски записи и историски анализи на овој период во Дахомеј.

Дахомските амазонки остануваат значаен дел од историјата на Дахомеј и Африка воопшто, представувајќи симбол на женската снага, борбеност и лојалност. Денес, нивната легенда и значење се запазени и се истакнуваат преку културни настани, уметност и наследство.

Доколку сакате да дознаете повеќе за војската може да го погледнете филмот The Woman King кој раскажува дел од приказната на Дахомските амазонки. Филмот е одличен, кастингот не можел да е подобар.