Секогаш во друштво се наоѓа еден што ја врти чашата со виното, ја мириса, пробува, па ќе каже нешо, а од вино разбира дали е црно или бело

Впрочем

Не е забавно, незрело е

Живеете во исти градови, посетувате исти училишта, се движите во слични кругови, ги учите истите работи, се забавувате на исти места, одите на исти на…

Измодерено

АртоиВо меѓувреме на Off.net.mk


Инаграм

Не е забавно, незрело е

Живеете во исти градови, посетувате исти училишта, се движите во слични кругови, ги учите истите работи, се забавувате на исти места, одите на исти на настани, ги имате истите…

Инаграм

Впрочем

Измодерено

АртоиВо меѓувреме на Off.net.mk