Откако ќе прележите грип внимавајте на срцето. Истото важи и откако ќе прележите идиот.

Ina Mnogu Fina