Шмукајќи упорно со цевката не можете да ја допиете последната капка од чашата ама па може да ве чујат дека сте сељаци до Благодарево

Не е забавно, незрело е

Живеете во исти градови, посетувате исти училишта, се движите во слични кругови, ги учите истите работи, се забавувате на исти места, одите на исти на…
Повеќе