Женско на втор дејт веќе знае дали би праела врска со тебе или ќе те прошета дур си најде друг, мислете си вие дека ја водите играта!

Не читаат сите книги на плажа

Некои си играат во песокот

Веројатно максимум од игри со песок што знаете е да ја превртите кофичката и да ви фали пола скулптура. Знам, исто и мене. Некои ги бива малку повеќе, а мислам они и немаат кофичка.