Од секогаш се прашував дали е првата спонзорајска химна “Колку ти чини Кољо трлото, толку ми чини Кољо грлото”

Скопје пред да го дофатат дилерите на маркици

Градот убав

Скопје бил убав град. По катастрофалниот земјотрес изграден е одново и плански, убав и многу зелен град. После дојдоа градоначалниците и урбаните атентатори. Кратка многу тажна приказна.