Да си живееме во некоја планинска куќа, ти да цепиш дрва јас да цепам виски