“Годишно пушите по еден лаптоп!” Кој пуши лаптоп бе?

Впрочем