Ако престанеш да се дружиш со глупи и површни луѓе нема да се нервираш за глупи и површни работи

Впрочем