Ми личиш на човек “не јадам дома и така на гости ќе одам”

Впрочем