На секоја куќна слава постои тој еден гостин што знае како да ја опраи државата

Инаграм