Ќе ги замолам луѓето кои освен да кукаат не знаат на друга тема да комуницираат да прочитаат некоја книга

Browsing Tag

аристократија