Ноктите сите у различна боја се разбирливи само ако имаш сестра во градинка и сте се заиграле со фломастери.

Валентајн

Back to top button
Close