Како тоа сите пишуете пораки кога сте пијани…па јас бравата не ја наоѓам не па буквите!

Browsing Tag

вежбање