Ко ќе ме прашаат шо сакам да јадам….се глеа по мене, све сакам да јадам!

Browsing Tag

Евреи