Чизми, чевли, патики све ми е извадено надвор мислиш стоногалка живее овде

Ержебет Батори

Back to top button
Close