Како шо најавив, си нарачав пица. Ми вика да стаам све, да не има нешо шо не јадете? – Па, кутијата.

зграда

Back to top button
Close