На вас што се лигавевте на рандом луѓе „никад не знаеш кога ќе ти затреба“, ви завршија некад работа?

здрав живот

Back to top button
Close