Ми се приспива и само што ќе згасам знам дека ќе почнам со “кузнае кај ми е таа блузата црвена”, “платив ли телефон”, “има ли живот на Уран”

Browsing Tag

известување