На сите тие коментари за жени возачи вадам мегафонот од ташна и викам: ПРСЛУК НЕ ЗНАЕТЕ ДА ОТКОПЧАТЕ АЛОО БРЕ!!! пафтам со косата и си одам!

Browsing Tag

Индијана бел