Колку голема ташна и да купам пак ќе ми биде препуна со неплатени сметки.

Планирање