Да повториме, недостатокот на домашно воспитување не ве праи фраери, ве праи сељаци, добро?

#СакајСеСебе