Шо е со маживе, да не можеш да му закасниш саат-два, одма се љути…бог да чува!

#СакајСеСебе