Се вика пешачки пошо треба да поминат пешаците, да требаше вие да поминете шо не застанувате ќе се викаше сељачки!

Browsing Tag

сон