За два дена и за пет дена се пакувам исто. Ко за дваесет