Ако е големо – ќе се собере! Ако е тесно – ќе се пушти, ќе се пушти!! Македонска продавачка секогаш, секаде.

Catherine Nelson

Back to top button
Close