Цела македонштина собрана во една честитка: Само здравје, другото само ќе си дојде!

Browsing Tag

Coco Chanel