Да си живееме во некоја планинска куќа, ти да цепиш дрва јас да цепам виски

Elizabeth Báthory

Back to top button
Close