Шо е со маживе, да не можеш да му закасниш саат-два, одма се љути…бог да чува!

Browsing Tag

Harper’s & Queen