Рачката меѓу две седишта во секое превозно средство на светот припаѓа на моето седиште!

Jane Fonda

Back to top button
Close