Тој шо рекол “Дијамантот е најдобар пријател на девојките” не чул за чоколада изгледа!