Некоја идна цивилизација ќе проучува дека спомениците се ставени според зимската раноденица и сонцето…а ние ги фукнавме кај шо имаше место

Michael Locascio

Back to top button
Close