Луѓето што не ме сакаат ги запишувам у здравствена книшка за ко ќе ме заболи к да знаат на ургентно од шо ми е!