Со памтењето сум како Дори…освен ако не си ми згрешил нешто, тоа ќе ти го памтам!