– Дечко, за нас три пива и шо пијат женскине на коњопојон? – Џејмисон – Ок, три пива донеси!

Browsing Tag

red flag