Цел ден била со едно ѓеврече…алооо брее, јас три години бев со еден кретен па шо?