Откако ќе прележите грип внимавајте на срцето. Истото важи и откако ќе прележите идиот.

secure attachment style

Back to top button
Close