На скопската почва најбрзо никнуваат згради – стара земјоделска

Уште една карантинска уметност

Минималистички артовски феминизам

Лаура Бергер е уште една од многуте уметнички души која во време на КОВИД-19 доживеа вистински пресврт во своето творење и наместо со акрил, почна да слика со масни бои на платно.

Инспирација за нејзините нови дела е женското тело, насликано во лежерни и природни положби. Ситуацијата со пандемијата ја наведе Бергер да ги насочи своите таленти кон поинаков уметнички израз на кој дотогаш била навикната, да испробува нови нешта и да си отвори нови видици, наоѓајќи постојан мотив во анатомијата на телото и негова апстракција во големи геометриски форми.

И како и секогаш, така и сега, кога се воодушевувам на уметност, оставам сликите да кажат повеќе од зборовите: