Проблемот денес е шо луѓето мислат дека знаат да читаат меѓу редови. Тие се истите луѓе шо имаат прочитано само редови.