Ако се смее на твоите глупи шеги не значи дека си духовит, може и треба услуга

гаслајтинг

Back to top button
Close