Ви текнало некад дека зборот „победник“ е по+бедник или само јас загледувам вакви ствари?

Browsing Tag

изолација