Читам некој текст “луѓето секој ден се глупираат”…луѓе, јас можам и ноќе тоа

селфи