Јас сум толку емотивен човек што ко ќе пројдам покрај фурна и останало едно бурече го јадам за да не биде самичко

Browsing Tag

Babe Paley