Гарант ми е дупната картичката, јас друго објаснување неам!

Артои