Многу ме нервира кога луѓето ми доаѓаат на време на договорено.

сакај се себе