Некои луѓе имаат толку уредна апликација да си го добијат од мене што е грев да ги одбиеш

сакај се себе