Убаво е тоа да те галат по коса додека спиеш. Освен ако живееш сам